Young Professional Programma & VerticalQ Assessment

In de westerse wereld hebben we vooral geleerd om ons hoofdbrein te gebruiken. Het hoofdbrein is onder andere goed in strategie en creativiteit, het genereren van ideeën en het bedenken van plannen. We beschikken over heel veel meer wijsheid. Wist je al dat je lijf over meerdere autonome breinen beschikt? Naast het brein in je hoofd heb je ook een brein in de hartstreek en een brein in de buikstreek. 

VerticalQ is een unieke, baanbrekende methode die talenten en voorkeuren meet die mensen van nature bezitten. Deze unieke inzichten combineren we in het Young Professionals Programma.

Heisessie of heidag organiseren?
Over Growth Consultancy

100% extra groei

Voor jouw organisatie

Dit maakt hetYoung Professional Programmaonderscheidend:
 

Hoofd,hart en buik

Het VerticalQ assessment onderscheidt zich door de wijze waarop het wordt uitgevoerd én hoe de talenten zichtbaar worden
op basis van onze drie autonome breinen, namelijk hoofd, hart en buik. Naast het brein in je hoofd, wat we allemaal goed kennen, heb je ook een brein in je hartstreek en een brein in je buikstreek. Deze breinen zijn lerend, hebben een geheugen en sturen ontzettend veel signalen naar het hoofdbrein. Het hoofd wordt dus gevoed met wijsheid uit de buik en wijsheid uit het hart (meer dan andersom!). 

VerticalQ meet het hele lichaam en niet (alleen) het brein met een vragenlijst of interview.  

Breng talenten in kaart voor "High Performing" teamprestaties

VerticalQ brengt teams in kaart via inzichtelijke modellen zodat je op deze manier optimaal gebruik kunt maken van het beschikbare talent. VerticalQ onderscheidt 9 talenten die gericht zijn op samenwerking en persoonlijk leiderschap. Elk talent is aanwezig, maar verschilt per persoon in kracht. Als team of organisatie kennen we verschillende vormen van sturing en besluitvorming, meestal gericht op feitelijkheden, SMART afspraken en helder geformuleerde KPI’s. De praktijk blijkt echter regelmatig anders dan hetgeen we ons op papier hebben voorgenomen. De wereld om ons heen verandert snel, mensen doen niet altijd wat er is afgesproken en ontwikkelingen halen ons in. Om naast het ‘doen’ ook te kunnen anticiperen op datgene wat er op je pad komt en aan te voelen wat er nodig is voor het beste teamresultaat, zal je als leider regelmatig stil moeten staan om dit waar te nemen, ofwel om te kunnen ‘zijn’. Hierbij heb je ook de intelligentie van het hart en de buik nodig.

Ervaar het volle natuurlijke potentieel

VerticalQ geeft inzicht in waar je natuurlijke talenten liggen, waar jij energie van krijgt en hoe je dit omzet in samenwerkingen, dagelijkse routines en keuzes. VerticalQ is een multiple brain assessment methode die jou helpt de talenten van jezelf, de mensen om je heen en de dynamiek binnen je team te begrijpen.

What Are You Waiting for?

Let's Talk!

Waarom kiezen voor dit Young Professional programma

 

“With ordinary talent and extraordinary perseverance, all things are available”

-Thomas Foxwell Burton

Onmiddelijk inzicht

Mede dankzij de VerticalQ software is er onmiddellijk inzicht in natuurlijke talenten, leiderschapsstijlen en -voorkeuren, persoonlijke impact en hoe er beter samengewerkt kan worden. 

Persoonlijk assessment als startpunt

Het lichaamsgerichte assessment en het persoonlijk rapport vormen het startpunt. Na de meting ontvang je gelijk jouw persoonlijke rapport welke inzicht geeft in welke impact jij maakt en waar jij op je best bent.

Vervolgprogramma's op maat

Daarna bieden we vervolgprogramma’s gericht op het verder verdieping van de inzichten, persoonlijke ontwikkeling en het verbeteren van teamprestaties en samenwerking