Team Canvas

Team Canvas

Nieuwe manieren van werken, de veranderende wereld en nieuwe kansen en uitdagingen die op ons pad komen voor onduidelijkheid kunnen zorgen. Het gevolg hiervan kan zijn dat doelen en nieuwe richtingen verder verduidelijkt moeten worden, ieders motivatie opnieuw inzichtelijk gemaakt moet worden en waar we aan werken weer op elkaar afgestemd moet worden.
In dit artikel wil ik een krachtige tool met je delen die je hierbij kan helpen: het “Team Canvas”. Met behulp van dit handige hulpmiddel kun je de focus bepalen, de talenten van elk teamlid optimaal benutten en de samenwerking verbeteren. Ontdek de voordelen van het Team Canvas en leer hoe je deze tool kunt inzetten om je team naar een hoger niveau te tillen.

Wat is het Team Canvas

Het Team Canvas is een visueel hulpmiddel dat is ontworpen om de samenwerking binnen een team te verbeteren en de prestaties te optimaliseren. Het is gebaseerd op het idee dat elk team een unieke samenstelling heeft van mensen, vaardigheden, ervaringen en ideeën, die allemaal moeten worden afgestemd op de doelen en uitdagingen van het team. Het Team Canvas is een handig hulpmiddel om dit proces te vergemakkelijken en te stroomlijnen.

Het mooie van het Team Canvas is dat het allemaal op één A4 past. Zo zie je in één oogopslag wat je wilt bereiken en wat je daarvoor moet doen. Het Team Canvas bestaat uit negen verschillende onderdelen, die elk bijdragen aan het in kaart brengen van de doelen, taken en rollen van elk teamlid, evenals de talenten en expertise die in het team aanwezig zijn.

De onderdelen van het Team Canvas

Het Canvas is opgebouwd uit 5 onderdelen.

 1. Purpose: Om te borgen dat we aan de juiste dingen werken is het belangrijk om duidelijk in beeld te hebben waarom we doen wat we doen. Vragen die je hier kunt beantwoorden zijn: waarom doen we wat we doen, wat streven we na en wat is onze hoogste ambitie?
 2. Doelen: Je wilt dat de doelen bijdragen aan de purpose. Vragen die je hier kunt beantwoorden zijn: wat willen we als groep bereiken, hoe dragen we als groep bij aan het hart zijn vragen, wat is ons belangrijkste doel dat haalbaar meetbaar en tijdsgebonden is en welke persoonlijke doelen willen we met elkaar delen?
 3. Kernwaarden: Het is belangrijk om inzichtelijk te hebben welke gezamenlijke waarden nodig zijn om de doelen te bereiken. Vragen die hierbij kunnen helpen zijn: waar staan we voor, wat zijn onze leidende principes en wat zijn onze gemeenschappelijke waarden die we centraal willen stellen in ons team?
 4. Kernkwaliteiten: Het zichtbaar maken van de aanwezige talenten helpt om doelen te bereiken. Om de kernkwaliteiten naar boven te halen kan je de volgende vragen stellen: welke kwaliteiten en talenten hebben we in het team die ons bereiken om onze doelen te bereiken en waar zijn we goed in op zowel individueel niveau als waar zijn we goed in als team? (hoe en waar versterken we elkaar)
 5. Behoeften: Onze behoeften verschillen van mens tot mens. Om de behoeften in het team naar boven te halen kan je de volgende vragen stellen: wat heeft ieder van ons nodig om succesvol te zijn en wat hebben we van elkaar nodig om op ons best te zijn?

Wil jij de samenwerking in jouw team naar een hoger niveau tillen en optimaal gebruikmaken van de aanwezige talenten?

Download hieronder de gratis template en ga aan de slag! Samen zorgen voor eenduidige focus, efficiëntie en betere resultaten.

 

Download hieronder gratis jouw Team Canvas template
Team Canvas

Voordelen van het Team Canvas

De voordelen van het “Team Canvas” liegen er niet om. Het Team Canvas zorgt namelijk voor:

 1. Eenduidige focus: het Team Canvas helpt teams om hun doelen en prioriteiten helder te krijgen en zorgt ervoor dat alle teamleden zich richten op dezelfde doelen.
 2. Efficiëntie: door het visueel in kaart brengen van de taken, verantwoordelijkheden en rollen van elk teamlid, wordt het duidelijker wie wat doet en hoe de verschillende activiteiten samenhangen.
 3. Betere samenwerking: door elkaars talenten en expertise in kaart te brengen en optimaal te benutten, helpt het Team Canvas de samenwerking verbeteren en zorgt het voor betere resultaten.
 4. Flexibiliteit: het Team Canvas biedt een flexibel raamwerk dat kan worden aangepast aan de behoeften van elk team. Het helpt om veranderingen in de doelen, rollen of activiteiten van het team beter te managen.
 5. Eenvoudig in gebruik: het Team Canvas is een eenvoudig en gebruiksvriendelijke tool dat gemakkelijk kan worden begrepen en ingevuld door alle teamleden, ongeacht hun achtergrond of ervaring.
 6. Effectieve en krachtige communicatie: Door het gebruik van visuele elementen wordt communicatie binnen het team versterkt en het maakt het mogelijk om in korte en krachtige termen met elkaar te communiceren.

Kortom, het Team Canvas is een krachtige tool die kan helpen bij het optimaliseren van de samenwerking en het behalen van doelen in teams.

Comments are closed.