Samenwerking team

Samenwerking team

Mensen zijn het belangrijkste kapitaal en nodig om doelen te bereiken. Als je deze visie ook deelt dan geloof je in de kracht van het bouwen van een team. Dan geloof je in synergie en vertrouw je erop dat je kunt groeien dankzij het team. Om de gezamenlijke doelen daadwerkelijk te bereiken is een goede samenwerking in teams belangrijk. Door kennis en vaardigheden te delen en inzicht te hebben in aanwezige talenten en waar het eventueel te weinig van is met betrekking tot het doen, kan de effectiviteit van het team naar grote hoogtes worden gebracht. In deze blog delen we onze tips voor succesvolle samenwerking in een team.

Voordelen van samenwerking in een team

Samenwerking brengt diverse voordelen met zich mee. Hieronder een paar voorbeelden:

 1. Complementaire talenten en vaardigheden: Teamleden hebben vaak verschillende talenten, vaardigheden en expertise. Door samen te werken kunnen teamleden elkaars sterke punten aanvullen en zo een maximale bijdrage leveren aan de gezamenlijke doelen. 
 2. Verhoogde productiviteit: Alleen kom je ver, maar samen kom je verder. Samenwerken kan leiden tot een hogere productiviteit doordat teamleden taken en verantwoordelijkheden delen en zo het werk sneller en efficiënter uitvoeren.
 3. Innovatie en creativiteit: Samenwerking stimuleert innovatie en creativiteit omdat teamleden ideeën kunnen delen en gezamenlijk tot nieuwe inzichten en oplossingen komen.
 4. Betere besluitvorming: Door verschillende perspectieven te combineren en gezamenlijk te beslissen, kan een team tot betere beslissingen komen (en waar ook nog meer draagvlak voor is omdat besluiten gezamenlijk zijn genomen).
 5. Betere communicatie: We spenderen heel veel tijd met onze collega’s. Voor een goede en prettige samenwerking is het noodzakelijk dat er open en duidelijke communicatie is tussen teamleden. Wanneer hier ruimte voor is en hier aandacht aan wordt besteed ontstaat betere communicatie.
 6. Verbeterde cultuur: Samenwerking kan de werkcultuur verbeteren door het bevorderen van wederzijds respect en vertrouwen tussen teamleden. Dit kan leiden tot een werkomgeving die als positief en ondersteunend wordt ervaren.

Goede samenwerking en het op de juiste manier inzetten van aanwezige talenten kan de prestaties en het succes van een organisatie significant verbeteren.

Barrières voor een effectieve samenwerking in een team

Helaas loopt de samenwerking in een team niet altijd vlekkeloos. Hieronder een overzicht van de meest voorkomende obstakels in een team:

 • Gebrekkige communicatie: Gebrekkige communicatie kan leiden tot onduidelijkheid en misverstanden binnen het team. Voorbeelden kunnen zijn onduidelijke over richting en wie waarvoor verantwoordelijk is.
 • Conflicten en meningsverschillen: Conflicten en meningsverschillen tussen teamleden kunnen leiden tot spanningen en verminderde motivatie. Helemaal als dit niet besproken en uitgesproken wordt, aangezien dit een enorme invloed heeft op de prestaties van een team.
 • Het niet nemen van verantwoordelijkheid: Een gebrek aan verantwoordelijkheid kan zorgen voor verlies van focus en motivatie binnen een team, wat op zichzelf ook weer de prestaties negatief kan beïnvloeden.
Samenwerking team
 • Gebrek aan vertrouwen: Een gebrek aan vertrouwen kan leiden tot verminderde motivatie en weerstand. Ook kan dit ervoor zorgen dat ideeën niet gedeeld worden en samenwerking zo veel mogelijk wordt vermeden.
 • Onvoldoende middelen en ondersteuning: Een gebrek aan middelen en ondersteuning kan leiden tot frustratie en verminderde motivatie onder teamleden. Het dweilen met de kraan open principe gaat dan spelen. Iets wat zo snel mogelijk moet worden opgelost.
 • Niet de juiste teamsamenstelling: Niet hebben van de juiste mensen in het team kan leiden tot een gebrek aan synergie en verminderde prestaties.
 • Onduidelijke richting: Vandaag links en morgen rechts. Een onduidelijke richting en doelen kunnen leiden tot een gebrek aan focus binnen het team. Dit wordt vaak zichtbaar in “als een kip zonder kop rondrennen en de hele dag druk zijn met “brandjes blussen”.
 • Te weinig inzicht in talent: Onvoldoende inzicht in individuele talenten, maar ook in de totale aanwezige talenten in het team kan leiden tot het niet effectief inzetten van het aanwezige talent. Het resultaat hiervan kan zijn dat het niet lekker loopt, gezamenlijke doelen niet worden behaald en benodigde veranderstappen niet worden gezet.

Tips voor het verbeteren van samenwerking en teamprestaties

Er zijn verschillende manieren om de samenwerking in een team te verbeteren. Hier zijn enkele praktische tips:

 • Organiseer teambuilding activiteiten, zoals brainstormsessies, workshops of teamuitjes om de connectie tussen teamleden te versterken.
 • Creëer een positieve werkcultuur door open communicatie, het geven van feedback en het delen van waardering te stimuleren.
 • Zorg voor inzicht in zowel individuele als collectieve talenten.

Verbeter samenwerking en teamprestaties met VerticalQ

VerticalQ combineert wetenschap met verschillende andere disciplines. De aanpak is gebaseerd op de nieuwste inzichten uit de neurowetenschap, waaruit blijkt dat ook in het hart en de buik, net als in ons hoofd, een complexe neurale netwerken hebben. VerticalQ geeft inzicht in individuele en collectieve teamtalenten, maakt zichtbaar waarom gezamenlijke doelen niet behaald worden en ook wat er nodig is om het tij te keren. Door dit inzicht kunnen de aanwezige talenten effectiever ingezet worden, doelen sneller en makkelijker behaald worden en gaat samenwerking meer vanuit een gebalanceerd geheel.

Wil je meer inzicht in individuele talenten, de talenten van je team en hoe je deze kunt nog beter kunt benutten? Vul dan het contactformulier hieronder in en ontdek hoe het verticalQ assessment je kan helpen om meer te bereiken!

Behoefte aan meer inzicht in individuele talenten, de talenten van je team en hoe je deze kunt nog beter kunt benutten?

Vul dan het contactformulier hiernaast in en ontdek hoe het verticalQ assessment je kan helpen om meer te bereiken!

Stuur bericht.

Tags: No tags

Comments are closed.