Samenwerking team

Samenwerking team

Mensen zijn het belangrijkste kapitaal en nodig om doelen te bereiken. Als je deze visie ook deelt dan geloof je in de kracht van het bouwen van een team. Dan geloof je in synergie en vertrouw je erop dat je kunt groeien dankzij het team. Om de gezamenlijke doelen daadwerkelijk te bereiken is een goede samenwerking in teams cruciaal. Door kennis en vaardigheden te delen en inzicht te hebben in aanwezige talenten en waar het eventueel te weinig van is met betrekking tot het doen, kan de effectiviteit van het team naar grote hoogtes worden gebracht. In deze blog delen we onze tips voor succesvolle samenwerking in een team.

Voordelen van samenwerking in een team

Samenwerking brengt diverse voordelen met zich mee. Hieronder een paar voorbeelden:

 1. Complementaire talenten en vaardigheden: Teamleden hebben vaak verschillende talenten, vaardigheden en expertise. Door samen te werken kunnen teamleden elkaars sterke punten aanvullen en zo een maximale bijdrage leveren aan de gezamenlijke doelen. 
 2. Verhoogde productiviteit: Alleen kom je ver maar samen kom je verder. Samenwerken kan leiden tot een hogere productiviteit doordat teamleden taken en verantwoordelijkheden delen en zo het werk sneller en efficiënter uitvoeren
 3. Innovatie en creativiteit: Samenwerking stimuleert innovatie en creativiteit omdat teamleden ideeën kunnen delen en gezamenlijk tot nieuwe inzichten en oplossingen komen.
 4. Betere besluitvorming: Door verschillende perspectieven te combineren en gezamenlijk te beslissen, kan een team tot betere beslissingen komen (en waar ook nog meer draagvlak voor is omdat besluiten gezamenlijk zijn genomen).
 5. Betere communicatie: We spenderen heel veel tijd met onze collega’s. Voor een goede en prettige samenwerking is het noodzakelijk dat er open en duidelijke communicatie is tussen teamleden. Wanneer hier ruimte voor is en hier aandacht aan wordt besteed ontstaat betere communicatie.
 6. Verbeterde cultuur: Samenwerking kan de werkcultuur verbeteren door het bevorderen van wederzijds respect en vertrouwen tussen teamleden. Dit kan resulteren in een werkomgeving die als positief en ondersteunend wordt ervaren.

Goede samenwerking en het op de juiste manier inzetten van aanwezige talentenkan de prestaties en het succes van een organisatie significant verbeteren.

Barrières voor een effectieve samenwerking in een team

Helaas loopt de samenwerking in een team niet altijd vlekkeloos. Hieronder een overzicht van de meest voorkomende obstakels in een team:

 • Gebrekkige communicatie: Gebrekkige communicatie kan leiden tot onduidelijkheid en misverstanden binnen het team. Voorbeelden kunnen zijn onduidelijke over richting en wie waarvoor verantwoordelijk is.
 • Conflicten en meningsverschillen: Conflicten en meningsverschillen tussen teamleden kunnen leiden tot spanningen en verminderde motivatie. Helemaal als dit niet besproken en uitgesproken wordt. Ten alle tijde kan dit de prestaties van een team negatief kan beïnvloeden
 • Het niet nemen van verantwoordelijkheid: Een gebrek aan verantwoordelijkheid kan leiden tot een verlies van focus en motivatie binnen een team, wat op zichzelf ook weer de prestaties negatief kan beïnvloeden.
Samenwerking team
 • Gebrek aan vertrouwen: Een gebrek aan vertrouwen kan leiden tot verminderde motivatie en weerstand. Ook kan dit ervoor zorgen dat ideeën niet gedeeld worden en samenwerking zo veel mogelijk wordt vermeden.
 • Onvoldoende middelen en ondersteuning: Een gebrek aan middelen en ondersteuning kan leiden tot frustratie en verminderde motivatie onder teamleden. Het dweilen met de kraan open principe gaat dan spelen. Iets wat zo snel mogelijk moet worden opgelost.
 • Niet de juiste teamsamenstelling: Niet niet hebben van de juiste mensen in het team kan leiden tot een gebrek aan synergie en verminderde prestaties.
 • Onduidelijke richting: Vandaag links en morgen rechts. Een onduidelijke richting en doelen kunnen leiden tot een gebrek aan focus binnen het team. Dit wordt vaak zichtbaar in “als een kip zonder kop rondrennen en de hele dag druk zijn met “brandjes blussen”.
 • Te weinig inzicht in talent: Onvoldoende inzicht in individuele talenten maar ook in de totale aanwezige talenten in het team kan leiden tot het niet effectief inzetten van het aanwezige talent. Het resultaat hiervan kan zijn dat het niet lekker loopt, gezamenlijke doelen niet worden behaald en benodigde verander-stappen niet worden gezet.

Tips voor het verbeteren van samenwerking en teamprestaties

Er zijn verschillende manieren om de samenwerking in een team te verbeteren. Hier zijn enkele praktische tips:

 • Organiseer teambuilding activiteiten, zoals brainstormsessies, workshops of teamuitjes om de connectie tussen teamleden te versterken.
 • Creëer een positieve werkcultuur door open communicatie, het geven van feedback en het delen van waardering te stimuleren.
 • Zorg voor inzicht in zowel individuele als collectieve talenten.

Verbeter samenwerking en teamprestaties met VerticalQ

VerticalQ combineert wetenschap met verschillende andere disciplines. De aanpak is gebaseerd op de nieuwste inzichten uit de neurowetenschap, waaruit blijkt dat ook in het hart en de buik, net als in ons hoofd een complexe neurale netwerken hebben. VerticalQ geeft inzicht in individuele en collectieve teamtalenten, maakt zichtbaar waarom gezamenlijke doelen niet behaald worden en ook wat er nodig is om het tij te keren. Door dit inzicht kunnen de aanwezige talenten effectiever ingezet worden, doelen sneller en makkelijker behaald worden en gaat samenwerking meer vanuit een gebalanceerd geheel.

Wil je meer inzicht in individuele talenten, de talenten van je team en hoe je deze kunt nog beter kunt benutten? Vul dan het contactformulier hieronder in en ontdek hoe het verticalQ assessment jou kan helpen om meer te bereiken!

Behoefte aan meer inzicht in individuele talenten, de talenten van je team en hoe je deze kunt nog beter kunt benutten?

Vul dan het contactformulier hiernaast in en ontdek hoe het verticalQ assessment jou kan helpen om meer te bereiken!

Stuur bericht.

VerticalQ Assessment

VerticalQ Assessment: Inzicht in jezelf en anderen

Heb je ooit gehoord van het VerticalQ assessment? Het is een baanbrekende methode die je kan helpen om je eigen talenten te ontdekken, de talenten van de mensen om je heen en van het team waar je deel van uitmaakt. Het is anders dan de meeste traditionele assessment methoden, omdat het niet alleen is gebaseerd op psychologische vragenlijsten, maar het maakt gebruik van een body-based benadering om individuele kwaliteiten, talenten, sterkten en uitdagingen zichtbaar te maken. Dit betekent dat het niet alleen de mentale aspecten meet, maar ook de fysieke bewegingen van iemand en hoe deze zich vanuit het hele lijf gedraagt en functioneert. Dit is een krachtige methode die je in staat stelt om je volledige intelligentie van hoofd, hart en buik te benutten en je te helpen om je potentieel volledig te benutten.

Wat is verticalQ?

Wil je meer inzicht en structuur krijgen in waarom mensen doen wat ze doen? VerticalQ kan hier inzicht en structuur in bieden. VerticalQ biedt diepgaand inzicht in menselijk gedrag en motivatie door middel van een body-based benadering. Het woord “VerticalQ” staat voor verticaal bewustzijn en het kwantificeren van het volledige persoonlijke potentieel. Het model biedt inzicht in jouw unieke krachten, talenten en voorkeuren en helpt je jezelf en anderen beter te begrijpen. Het model bestaat uit verschillende lagen die in totaal negen verschillende talenten beschrijft, vanuit hoofd, hart en buik. Dit maakt VerticalQ een krachtige methode voor diepe transformatie.

Hoe werkt VerticalQ?

VerticalQ meet negen powercentra in het menselijk lichaam, welke negen verschillende talenten, verdeeld over drie breinen, zichtbaar maken. 

We hebben deze negen talenten allemaal, maar ze zijn niet alle negen even sterk. Sommige van deze negen talenten zet je moeiteloos in en voor andere talenten heb je letterlijk spierkracht nodig.

Hieronder volgt een korte beschrijving van de negen VerticalQ talenten: 

 1. De Perfector:  Hoge lat, logica en precisie
 2. De Bruggenbouwer: Verbinding, betrokkenheid en relatie
 3. De Inspirator: Inspiratie en inzicht
 4. De Validator: Innerlijk weten, geruststellen en processen
 5. De Denker: Kennis, onderzoek en bewijs
 6. De Visionair: Wegwijzer in wat zicht ontvouwt
 7. De Vernieuwer: Ideeën en mogelijkheden
 8. De Doener: Actie, groei en bescherming
 9. De Integreerder: Harmonie en inclusiviteit
VerticalQ assessment

Waar kan het VerticalQ voor gebruikt worden?

Het VerticalQ assessment is een krachtige tool die op vele gebieden kan helpen. Inzicht in de negen VerticalQ talenten helpt de effectiviteit van mensen, teams en organisaties versterken.

Hieronder een overzicht waar VerticalQ bij kan helpen:

Individuele / persoonlijke ontwikkeling: Het VerticalQ Assessment kan helpen bij het begrijpen van persoonlijkheidskenmerken, gedragspatronen en motivaties. VerticalQ geeft inzicht in waar je talenten liggen, waar je energie van krijgt en hoe je dit allemaal zo optimaal mogelijk kan inzetten.

Teamontwikkeling: VerticalQ kan worden gebruikt om de dynamiek van een team beter te begrijpen en communicatie en samenwerking te verbeteren. Door de talenten van het team te identificeren, kunnen leidinggevenden beter begrijpen hoe elk individu maximaal kan bijdragen aan het team.

Onderliggende patronen zichtbaar maken: VerticalQ kan inzicht geven waarom iets op papier helemaal klopt maar dit toch in de praktijk niet tot uiting komt. Het helpt om te begrijpen welke talenten nodig zijn om een bepaald resultaat te behalen.

Leiderschapsontwikkeling: Het VerticalQ Assessment kan worden gebruikt door leiders om hun eigen talenten en voorkeuren beter te begrijpen en hoe dit tot uiting komt in hun leiderschapsstijl. Inzicht in de verschillende talenten in het team helpt om te begrijpen hoe hier effectiever op ingespeeltd kan worden op het gebied van communiceren, motiveren en begeleiden.

Coaching: VerticalQ kan helpen inzicht te krijgen in talenten en gedragspatronen. Hierdoor kunnen medewerkers bijvoorbeeld werken aan het verbeteren van relaties, het overwinnen van uitdagingen en persoonlijke groei.

De oorsprong van VerticalQ

VerticalQ combineert wetenschap met verschillende andere disciplines. De aanpak is gebaseerd op de nieuwste inzichten uit de neurowetenschap, waaruit blijkt dat ook in het hart en de buik, net als in ons hoofd een complexe neurale netwerken hebben. Dit wetenschappelijke uitgangspunt, zorgt voor een unieke tool die het geheel in kaart brengt. De wijsheid van VerticalQ komt ook voort uit diverse andere disciplines, zoals de psychosomatische benadering, bewegingsleer, het enneagram, yoga en aikido.

De combinatie tussen wetenschap en andere disciplines maakt dat VerticalQ een geweldige tool is om mee aan de slag te gaan.

Wil je meer inzicht in jouw unieke talenten, de talenten van je team en hoe je deze kunt nog beter kunt benutten? Vul dan het contactformulier hieronder in en ontdek hoe het verticalQ assessment jou kan helpen om meer te bereiken!

 

Enneagram

Leer de 9 enneagram persoonlijkheidstypen kennen

Stel je voor dat je de sleutel hebt gevonden tot het begrijpen van menselijk gedrag en motivatie. Die sleutel is dichterbij dan je denkt, namelijk het enneagram. Het Enneagram is gebaseerd op negen unieke persoonlijkheidstypen, elk met hun eigen bijzondere eigenschappen, talenten en valkuilen. Door het begrijpen van deze typen, kun je je persoonlijke effectiviteit en people skills vergroten. Het Enneagram is een krachtige tool die je helpt om door het doolhof van menselijk gedrag te navigeren en de weg te vinden naar persoonlijke groei en succes.

Wat is het enneagram?

Heb jij je weleens afgevraagd waarom mensen doen, wat ze doen? Het enneagram geeft hier inzicht en structuur in. Het enneagram is een persoonlijkheidsmodel dat de afgelopen decennia steeds populairder is geworden in de wereld van zelfontwikkeling en psychologie. Het woord “enneagram” komt van het Griekse woord “ennea” wat “negen” betekent en “grammos” wat “punt” of “teken” betekent. Het enneagram is een diagram dat negen verschillende persoonlijkheidstypen weergeeft. Het biedt inzicht in menselijk gedrag en motivatie en helpt om jezelf en anderen beter te begrijpen. Het enneagram maakt zichtbaar wat er in het onderbewuste afspeelt. 

Zie het als een hulpmiddel en geen doel op zich. Als mens ben je uniek en veel complexer dan een paar nummers bij elkaar. Toch is inzicht in jouw type een waardevol proces op zich omdat het een eerste stap is in het vergroten van bewustwording. Diepe transformatie is mogelijk doordat het model enorm veel lagen kent en je mechanismen beschrijft tot op het niveau van drijfveren. Het model gaat dus niet over gedrag maar wel over wat jou drijft.

 

Hoe werkt het enneagram?

Het enneagram is een diagram dat bestaat uit een cirkel met negen punten erop. Elk van deze punten vertegenwoordigt een van de negen persoonlijkheidstypen. De punten zijn verbonden door lijnen die de relaties tussen de verschillende typen weergeven. 

De negen persoonlijkheidstypen worden beschreven aan de hand van hun motivaties en gedragingen. Elk type heeft zijn eigen specifieke motivaties, angsten en verdedigingsmechanismen die worden weergegeven door de verschillende punten op het enneagram. 

Hieronder volgt een korte beschrijving van de negen enneagramtypen: 

 • De perfectionist: Perfectionisten streven naar perfectie en hebben hoge verwachtingen van zichzelf en anderen. Ze hebben de neiging kritisch en veeleisend te zijn en hebben soms moeite om te ontspannen en te genieten van het moment. 
 • De helper: Helpers zijn empathisch en zorgzaam en vinden het belangrijk om anderen te helpen. Ze hebben de neiging zichzelf op de tweede plaats te zetten en hebben soms moeite om voor zichzelf op te komen. 
 • De presteerder: Presteerders zijn ambitieus en gericht op succes. Ze willen graag gezien worden als succesvol en hebben soms moeite met kwetsbaarheid en falen. 
 • De individualist: Individualisten zijn creatief en gevoelig en hebben een sterke behoefte aan zelfexpressie en authenticiteit. Ze hebben soms moeite met zich aanpassen aan sociale normen en kunnen zich geïsoleerd voelen. 
 • De waarnemer: Waarnemers zijn analytisch en kritisch en hebben een sterke behoefte aan kennis en begrip. Ze hebben soms moeite met emoties en sociale interactie. 
 • De loyalist: Loyalisten zijn loyaal en betrouwbaar en vinden het belangrijk om veiligheid en stabiliteit te hebben. Ze hebben soms moeite met beslissingen nemen en kunnen angstig zijn. 
 • De levensgenieter: Levensgenieters zijn enthousiast en avontuurlijk en vinden het belangrijk om plezier te hebben en nieuwe ervaringen op te doen. Ze hebben soms moeite met zich focussen en kunnen impulsief zijn. 
 • De leider: Leiders zijn krachtig en assertief en hebben een sterke behoefte aan controle en onafhankelijkheid. Ze hebben soms moeite met kwetsbaarheid en kunnen overweldigend zijn. 
 • De bemiddelaar: Bemiddelaars zijn vredelievend en empatisch en vinden het belangrijk om harmonie en balans te creëren. Ze hebben soms moeite met het uiten van hun eigen behoeften en kunnen conflict vermijden. 

De oorsprong van het enneagram

Het enneagram is een oude persoonlijkheidstypologie die waarschijnlijk zijn oorsprong vindt in de Soefi-traditie. Het werd echter pas in de jaren ’70 van de vorige eeuw geïntroduceerd in het Westen door Oscar Ichazo en later ontwikkeld door Claudio Naranjo en andere psychologen. Tegenwoordig wordt het enneagram veel gebruikt als instrument voor persoonlijke groei, coaching en therapie.

Enneagram

Waar kan het enneagram voor gebruikt worden?

 • Zelfontwikkeling: Het enneagram kan helpen bij het begrijpen van persoonlijkheidskenmerken, gedragspatronen en motivaties. Door bewustzijn te vergroten op basis van enneagramtypen, kunnen mensen werken aan het ontwikkelen van hun sterke punten en het overwinnen van hun zwakke punten. 
 • Teamontwikkeling: Het enneagram kan worden gebruikt om de dynamiek van een team beter te begrijpen en communicatie en samenwerking te verbeteren. Door de enneagramtypen van teamleden te identificeren, kunnen leidinggevenden beter begrijpen hoe elk individu in het team communiceert, reageert op stress en uitdagingen en hoe deze maximaal bijdraagt aan het team. 
 • Verbeteren van relaties: Het enneagram kan worden gebruikt om relaties tussen partners, familieleden, collega’s of vrienden te begrijpen en te verbeteren. Door de enneagramtypen van beide personen te identificeren, ontstaat inzicht en begrip.  
 • Leiderschapsontwikkeling: Het enneagram kan worden gebruikt door leiders om hun eigen enneagramtype te begrijpen en hoe hun type tot uiting komt in hun leiderschapsstijl. Door het begrijpen van de enneagramtypen van medewerkers kunnen leiders effectiever communiceren, motiveren en begeleiden. 
 • Therapie en coaching: Het enneagram kan worden gebruikt in therapie en coaching om cliënten te helpen inzicht te krijgen in hun persoonlijkheidstypen en gedragspatronen. Door het begrijpen van hun enneagramtype kunnen cliënten werken aan het verbeteren van relaties, het overwinnen van uitdagingen en het ontwikkelen van persoonlijke groei. 

Veelgestelde vragen over het enneagram