Samenwerking team

Samenwerking team

Mensen zijn het belangrijkste kapitaal en nodig om doelen te bereiken. Als je deze visie ook deelt dan geloof je in de kracht van het bouwen van een team. Dan geloof je in synergie en vertrouw je erop dat je kunt groeien dankzij het team. Om de gezamenlijke doelen daadwerkelijk te bereiken is een goede samenwerking in teams belangrijk. Door kennis en vaardigheden te delen en inzicht te hebben in aanwezige talenten en waar het eventueel te weinig van is met betrekking tot het doen, kan de effectiviteit van het team naar grote hoogtes worden gebracht. In deze blog delen we onze tips voor succesvolle samenwerking in een team.

Voordelen van samenwerking in een team

Samenwerking brengt diverse voordelen met zich mee. Hieronder een paar voorbeelden:

 1. Complementaire talenten en vaardigheden: Teamleden hebben vaak verschillende talenten, vaardigheden en expertise. Door samen te werken kunnen teamleden elkaars sterke punten aanvullen en zo een maximale bijdrage leveren aan de gezamenlijke doelen. 
 2. Verhoogde productiviteit: Alleen kom je ver, maar samen kom je verder. Samenwerken kan leiden tot een hogere productiviteit doordat teamleden taken en verantwoordelijkheden delen en zo het werk sneller en efficiënter uitvoeren.
 3. Innovatie en creativiteit: Samenwerking stimuleert innovatie en creativiteit omdat teamleden ideeën kunnen delen en gezamenlijk tot nieuwe inzichten en oplossingen komen.
 4. Betere besluitvorming: Door verschillende perspectieven te combineren en gezamenlijk te beslissen, kan een team tot betere beslissingen komen (en waar ook nog meer draagvlak voor is omdat besluiten gezamenlijk zijn genomen).
 5. Betere communicatie: We spenderen heel veel tijd met onze collega’s. Voor een goede en prettige samenwerking is het noodzakelijk dat er open en duidelijke communicatie is tussen teamleden. Wanneer hier ruimte voor is en hier aandacht aan wordt besteed ontstaat betere communicatie.
 6. Verbeterde cultuur: Samenwerking kan de werkcultuur verbeteren door het bevorderen van wederzijds respect en vertrouwen tussen teamleden. Dit kan leiden tot een werkomgeving die als positief en ondersteunend wordt ervaren.

Goede samenwerking en het op de juiste manier inzetten van aanwezige talenten kan de prestaties en het succes van een organisatie significant verbeteren.

Barrières voor een effectieve samenwerking in een team

Helaas loopt de samenwerking in een team niet altijd vlekkeloos. Hieronder een overzicht van de meest voorkomende obstakels in een team:

 • Gebrekkige communicatie: Gebrekkige communicatie kan leiden tot onduidelijkheid en misverstanden binnen het team. Voorbeelden kunnen zijn onduidelijke over richting en wie waarvoor verantwoordelijk is.
 • Conflicten en meningsverschillen: Conflicten en meningsverschillen tussen teamleden kunnen leiden tot spanningen en verminderde motivatie. Helemaal als dit niet besproken en uitgesproken wordt, aangezien dit een enorme invloed heeft op de prestaties van een team.
 • Het niet nemen van verantwoordelijkheid: Een gebrek aan verantwoordelijkheid kan zorgen voor verlies van focus en motivatie binnen een team, wat op zichzelf ook weer de prestaties negatief kan beïnvloeden.
Samenwerking team
 • Gebrek aan vertrouwen: Een gebrek aan vertrouwen kan leiden tot verminderde motivatie en weerstand. Ook kan dit ervoor zorgen dat ideeën niet gedeeld worden en samenwerking zo veel mogelijk wordt vermeden.
 • Onvoldoende middelen en ondersteuning: Een gebrek aan middelen en ondersteuning kan leiden tot frustratie en verminderde motivatie onder teamleden. Het dweilen met de kraan open principe gaat dan spelen. Iets wat zo snel mogelijk moet worden opgelost.
 • Niet de juiste teamsamenstelling: Niet hebben van de juiste mensen in het team kan leiden tot een gebrek aan synergie en verminderde prestaties.
 • Onduidelijke richting: Vandaag links en morgen rechts. Een onduidelijke richting en doelen kunnen leiden tot een gebrek aan focus binnen het team. Dit wordt vaak zichtbaar in “als een kip zonder kop rondrennen en de hele dag druk zijn met “brandjes blussen”.
 • Te weinig inzicht in talent: Onvoldoende inzicht in individuele talenten, maar ook in de totale aanwezige talenten in het team kan leiden tot het niet effectief inzetten van het aanwezige talent. Het resultaat hiervan kan zijn dat het niet lekker loopt, gezamenlijke doelen niet worden behaald en benodigde veranderstappen niet worden gezet.

Tips voor het verbeteren van samenwerking en teamprestaties

Er zijn verschillende manieren om de samenwerking in een team te verbeteren. Hier zijn enkele praktische tips:

 • Organiseer teambuilding activiteiten, zoals brainstormsessies, workshops of teamuitjes om de connectie tussen teamleden te versterken.
 • Creëer een positieve werkcultuur door open communicatie, het geven van feedback en het delen van waardering te stimuleren.
 • Zorg voor inzicht in zowel individuele als collectieve talenten.

Verbeter samenwerking en teamprestaties met VerticalQ

VerticalQ combineert wetenschap met verschillende andere disciplines. De aanpak is gebaseerd op de nieuwste inzichten uit de neurowetenschap, waaruit blijkt dat ook in het hart en de buik, net als in ons hoofd, een complexe neurale netwerken hebben. VerticalQ geeft inzicht in individuele en collectieve teamtalenten, maakt zichtbaar waarom gezamenlijke doelen niet behaald worden en ook wat er nodig is om het tij te keren. Door dit inzicht kunnen de aanwezige talenten effectiever ingezet worden, doelen sneller en makkelijker behaald worden en gaat samenwerking meer vanuit een gebalanceerd geheel.

Wil je meer inzicht in individuele talenten, de talenten van je team en hoe je deze kunt nog beter kunt benutten? Vul dan het contactformulier hieronder in en ontdek hoe het verticalQ assessment je kan helpen om meer te bereiken!

Behoefte aan meer inzicht in individuele talenten, de talenten van je team en hoe je deze kunt nog beter kunt benutten?

Vul dan het contactformulier hiernaast in en ontdek hoe het verticalQ assessment je kan helpen om meer te bereiken!

Stuur bericht.

VerticalQ Assessment

VerticalQ Assessment: Inzicht in jezelf en anderen

Heb je ooit gehoord van het VerticalQ assessment? Het is een baanbrekende methode die je kan helpen om je eigen talenten te ontdekken, de talenten van de mensen om je heen en van het team waar je deel van uitmaakt. Het is anders dan de meeste traditionele assessment methoden, omdat het niet alleen is gebaseerd op psychologische vragenlijsten, maar het maakt gebruik van een body-based benadering om individuele kwaliteiten, talenten, sterkten en uitdagingen zichtbaar te maken. Dit betekent dat het niet alleen de mentale aspecten meet, maar ook de fysieke bewegingen van iemand en hoe deze zich vanuit het hele lijf gedraagt en functioneert. Dit is een krachtige methode die je in staat stelt om je volledige intelligentie van hoofd, hart en buik te benutten en je te helpen om je potentieel volledig te benutten.

Wat is verticalQ?

Wil je meer inzicht en structuur krijgen in waarom mensen doen wat ze doen? VerticalQ kan hier inzicht en structuur in bieden. VerticalQ biedt diepgaand inzicht in menselijk gedrag en motivatie door middel van een body-based benadering. Het woord “VerticalQ” staat voor verticaal bewustzijn en het kwantificeren van het volledige persoonlijke potentieel. Het model biedt inzicht in jouw unieke krachten, talenten en voorkeuren en helpt je jezelf en anderen beter te begrijpen. Het model bestaat uit verschillende lagen die in totaal negen verschillende talenten beschrijft, vanuit hoofd, hart en buik. Dit maakt VerticalQ een krachtige methode voor diepe transformatie.

Hoe werkt VerticalQ?

VerticalQ meet negen powercentra in het menselijk lichaam, welke negen verschillende talenten, verdeeld over drie breinen, zichtbaar maken. 

We hebben deze negen talenten allemaal, maar ze zijn niet alle negen even sterk. Sommige van deze negen talenten zet je moeiteloos in en voor andere talenten heb je letterlijk spierkracht nodig.

Hieronder volgt een korte beschrijving van de negen VerticalQ talenten: 

 1. De Perfector:  Hoge lat, logica en precisie
 2. De Bruggenbouwer: Verbinding, betrokkenheid en relatie
 3. De Inspirator: Inspiratie en inzicht
 4. De Validator: Innerlijk weten, geruststellen en processen
 5. De Denker: Kennis, onderzoek en bewijs
 6. De Visionair: Wegwijzer in wat zicht ontvouwt
 7. De Vernieuwer: Ideeën en mogelijkheden
 8. De Doener: Actie, groei en bescherming
 9. De Integreerder: Harmonie en inclusiviteit
VerticalQ assessment

Waar kan het VerticalQ voor gebruikt worden?

Het VerticalQ assessment is een krachtige tool die op vele gebieden kan helpen. Inzicht in de negen VerticalQ talenten helpt de effectiviteit van mensen, teams en organisaties versterken.

Hieronder een overzicht waar VerticalQ bij kan helpen:

Individuele / persoonlijke ontwikkeling: Het VerticalQ Assessment kan helpen bij het begrijpen van persoonlijkheidskenmerken, gedragspatronen en motivaties. VerticalQ geeft inzicht in waar je talenten liggen, waar je energie van krijgt en hoe je dit allemaal zo optimaal mogelijk kan inzetten.

Teamontwikkeling: VerticalQ kan worden gebruikt om de dynamiek van een team beter te begrijpen en communicatie en samenwerking te verbeteren. Door de talenten van het team te identificeren, kunnen leidinggevenden beter begrijpen hoe elk individu maximaal kan bijdragen aan het team.

Onderliggende patronen zichtbaar maken: VerticalQ kan inzicht geven waarom iets op papier helemaal klopt maar dit toch in de praktijk niet tot uiting komt. Het helpt om te begrijpen welke talenten nodig zijn om een bepaald resultaat te behalen.

Leiderschapsontwikkeling: Het VerticalQ Assessment kan worden gebruikt door leiders om hun eigen talenten en voorkeuren beter te begrijpen en hoe dit tot uiting komt in hun leiderschapsstijl. Inzicht in de verschillende talenten in het team helpt om te begrijpen hoe hier effectiever op ingespeeltd kan worden op het gebied van communiceren, motiveren en begeleiden.

Coaching: VerticalQ kan helpen inzicht te krijgen in talenten en gedragspatronen. Hierdoor kunnen medewerkers bijvoorbeeld werken aan het verbeteren van relaties, het overwinnen van uitdagingen en persoonlijke groei.

De oorsprong van VerticalQ

VerticalQ combineert wetenschap met verschillende andere disciplines. De aanpak is gebaseerd op de nieuwste inzichten uit de neurowetenschap, waaruit blijkt dat ook in het hart en de buik, net als in ons hoofd een complexe neurale netwerken hebben. Dit wetenschappelijke uitgangspunt, zorgt voor een unieke tool die het geheel in kaart brengt. De wijsheid van VerticalQ komt ook voort uit diverse andere disciplines, zoals de psychosomatische benadering, bewegingsleer, het enneagram, yoga en aikido.

De combinatie tussen wetenschap en andere disciplines maakt dat VerticalQ een geweldige tool is om mee aan de slag te gaan.

Wil je meer inzicht in jouw unieke talenten, de talenten van je team en hoe je deze kunt nog beter kunt benutten? Vul dan het contactformulier hieronder in en ontdek hoe het verticalQ assessment jou kan helpen om meer te bereiken!

 

Team Canvas

Team Canvas

Nieuwe manieren van werken, de veranderende wereld en nieuwe kansen en uitdagingen die op ons pad komen voor onduidelijkheid kunnen zorgen. Het gevolg hiervan kan zijn dat doelen en nieuwe richtingen verder verduidelijkt moeten worden, ieders motivatie opnieuw inzichtelijk gemaakt moet worden en waar we aan werken weer op elkaar afgestemd moet worden.
In dit artikel wil ik een krachtige tool met je delen die je hierbij kan helpen: het “Team Canvas”. Met behulp van dit handige hulpmiddel kun je de focus bepalen, de talenten van elk teamlid optimaal benutten en de samenwerking verbeteren. Ontdek de voordelen van het Team Canvas en leer hoe je deze tool kunt inzetten om je team naar een hoger niveau te tillen.

Wat is het Team Canvas

Het Team Canvas is een visueel hulpmiddel dat is ontworpen om de samenwerking binnen een team te verbeteren en de prestaties te optimaliseren. Het is gebaseerd op het idee dat elk team een unieke samenstelling heeft van mensen, vaardigheden, ervaringen en ideeën, die allemaal moeten worden afgestemd op de doelen en uitdagingen van het team. Het Team Canvas is een handig hulpmiddel om dit proces te vergemakkelijken en te stroomlijnen.

Het mooie van het Team Canvas is dat het allemaal op één A4 past. Zo zie je in één oogopslag wat je wilt bereiken en wat je daarvoor moet doen. Het Team Canvas bestaat uit negen verschillende onderdelen, die elk bijdragen aan het in kaart brengen van de doelen, taken en rollen van elk teamlid, evenals de talenten en expertise die in het team aanwezig zijn.

De onderdelen van het Team Canvas

Het Canvas is opgebouwd uit 5 onderdelen.

 1. Purpose: Om te borgen dat we aan de juiste dingen werken is het belangrijk om duidelijk in beeld te hebben waarom we doen wat we doen. Vragen die je hier kunt beantwoorden zijn: waarom doen we wat we doen, wat streven we na en wat is onze hoogste ambitie?
 2. Doelen: Je wilt dat de doelen bijdragen aan de purpose. Vragen die je hier kunt beantwoorden zijn: wat willen we als groep bereiken, hoe dragen we als groep bij aan het hart zijn vragen, wat is ons belangrijkste doel dat haalbaar meetbaar en tijdsgebonden is en welke persoonlijke doelen willen we met elkaar delen?
 3. Kernwaarden: Het is belangrijk om inzichtelijk te hebben welke gezamenlijke waarden nodig zijn om de doelen te bereiken. Vragen die hierbij kunnen helpen zijn: waar staan we voor, wat zijn onze leidende principes en wat zijn onze gemeenschappelijke waarden die we centraal willen stellen in ons team?
 4. Kernkwaliteiten: Het zichtbaar maken van de aanwezige talenten helpt om doelen te bereiken. Om de kernkwaliteiten naar boven te halen kan je de volgende vragen stellen: welke kwaliteiten en talenten hebben we in het team die ons bereiken om onze doelen te bereiken en waar zijn we goed in op zowel individueel niveau als waar zijn we goed in als team? (hoe en waar versterken we elkaar)
 5. Behoeften: Onze behoeften verschillen van mens tot mens. Om de behoeften in het team naar boven te halen kan je de volgende vragen stellen: wat heeft ieder van ons nodig om succesvol te zijn en wat hebben we van elkaar nodig om op ons best te zijn?

Wil jij de samenwerking in jouw team naar een hoger niveau tillen en optimaal gebruikmaken van de aanwezige talenten?

Download hieronder de gratis template en ga aan de slag! Samen zorgen voor eenduidige focus, efficiëntie en betere resultaten.

 

Download hieronder gratis jouw Team Canvas template
Team Canvas

Voordelen van het Team Canvas

De voordelen van het “Team Canvas” liegen er niet om. Het Team Canvas zorgt namelijk voor:

 1. Eenduidige focus: het Team Canvas helpt teams om hun doelen en prioriteiten helder te krijgen en zorgt ervoor dat alle teamleden zich richten op dezelfde doelen.
 2. Efficiëntie: door het visueel in kaart brengen van de taken, verantwoordelijkheden en rollen van elk teamlid, wordt het duidelijker wie wat doet en hoe de verschillende activiteiten samenhangen.
 3. Betere samenwerking: door elkaars talenten en expertise in kaart te brengen en optimaal te benutten, helpt het Team Canvas de samenwerking verbeteren en zorgt het voor betere resultaten.
 4. Flexibiliteit: het Team Canvas biedt een flexibel raamwerk dat kan worden aangepast aan de behoeften van elk team. Het helpt om veranderingen in de doelen, rollen of activiteiten van het team beter te managen.
 5. Eenvoudig in gebruik: het Team Canvas is een eenvoudig en gebruiksvriendelijke tool dat gemakkelijk kan worden begrepen en ingevuld door alle teamleden, ongeacht hun achtergrond of ervaring.
 6. Effectieve en krachtige communicatie: Door het gebruik van visuele elementen wordt communicatie binnen het team versterkt en het maakt het mogelijk om in korte en krachtige termen met elkaar te communiceren.

Kortom, het Team Canvas is een krachtige tool die kan helpen bij het optimaliseren van de samenwerking en het behalen van doelen in teams.

hr plan

HR Plan op 1 A4

Het opstellen van een effectief HR-plan dat aansluit bij de organisatiedoelen kan een behoorlijke uitdaging zijn. Elk plan is zinloos als het niet aansluit bij de echte realiteit van de organisatie. Als je dit in de waan van de dag in elkaar probeert te frutselen, zal het moeilijk zijn om een plan te maken dat echt werkt. 

Waarom heb je een HR Plan nodig?

Het HR-plan is de ruggengraat van een organisatie. Het stelt de HR-afdeling in staat om strategische doelen te bereiken en om een bijdrage te leveren aan het succes van de hele organisatie. Het is dan ook van groot belang dat het HR-plan aansluit bij de echte realiteit van de organisatie en de gestelde doelen.

HR plan op 1 A4

Een effectief HR plan opstellen

Als je op zoek bent naar een manier om een effectief HR plan op te stellen, is OGSM een krachtige tool die je helpt om plannen en doelstellingen zo concreet mogelijk te maken. OGSM staat voor Objectives, Goals, Strategies en Measures. Met deze tool kun je voortgang meten en focus bewaren, en het mooie is: het past allemaal op 1 A4. Zo zie je in een oogopslag wat je wilt bereiken en wat je daarvoor moet doen. Dat is pas makkelijk sturen! 

 

Tips voor het opstellen van een effectief HR Plan

Het opstellen van een effectief HR-plan is niet eenvoudig. Het betrekken van belangrijke stakeholders bij het opstellen van het plan en het stellen van realistische doelen is een belangrijk succesversneller. Een HR-plan is geen statisch document, maar moet regelmatig worden geëvalueerd en bijgestuurd. Door het plan regelmatig tegen het licht te houden en waar nodig bij te sturen, blijft het plan actueel en relevant voor de organisatie.

Het hebben van een goed HR-plan is één ding, maar het daadwerkelijk implementeren van het plan is minstens zo belangrijk. Het is dan ook belangrijk om aandacht te besteden aan de implementatie van het HR-plan. Denk bijvoorbeeld aan het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van het plan, het monitoren van de voortgang en het bijsturen waar nodig.

Conclusie

Door deze stappen te volgen, kun je een effectief HR-plan maken dat aansluit bij de realiteit van je organisatie en dat je team in staat stelt om elke dag bij te dragen aan het succes van de hele organisatie. Met OGSM als krachtige tool om je te helpen bij het opstellen van je HR-plan, zul je de gewenste resultaten behalen en meer impact creëren. 

Wacht niet langer en maak vandaag nog een effectief HR-plan dat aansluit bij jouw organisatie!

Download nu gratis het OGSM Template en ontdek hoe deze krachtige tool jou kan helpen bij het maken van een concreet en scherp plan. Klik hieronder om direct toegang te krijgen tot de template en geef jouw HR-strategie een flinke boost!

Download hieronder gratis jouw OGSM template
HR plan op 1 A4